تعداد مقالات: 420
26. مقایسه دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت استاندارد برای تشخیص سالمونلا در شیر خام

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1509-1516

مجتبی بنیادیان؛ تقی زهرایی صالحی؛ امیر مهربانی


27. بررسی هیستوپاتولوژیک جراحات ریه شتر یک کوهانه در ایران

دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، تابستان 1394، صفحه 1589-1593

علی چیتگر؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمود جمشیدیان؛ سعید حصارکی


28. آنالیز فیلوژنتیک کوکسیلابورنتی جدا شده از شیر گاوداری‌های استان تهران

دوره 12، شماره 3(پیاپی 50)، پاییز 1394، صفحه 1669-1676

چنگیز احمدی‌زاده، محمود جمشیدیان، فرهاد موسی‌خانی .


30. ارزیابی سرولوژیکی تاثیر تجویز سولفات منیزیم بر عملکرد کلیه متعاقب القا ایسکمی ـ رپرفیوژن در موش صحرایی

دوره 13، شماره 1(پیاپی 52)، بهار 1395، صفحه 1805-1812

احمد اصغری، نگین جمشیدی، مهرداد نشاط، پژمان مرتضوی .


31. مطالعه تاثیر روغن زیتون بر نوزایش بافت پوششی در ترمیم زخم تجربی ایجاد شده در پوست موش صحرایی

دوره 13، شماره 2(پیاپی 53)، تابستان 1395، صفحه 1875-1884

مرضیه ابوئی مهریزی، اکرم عیدی ، پژمان مرتضوی .


32. بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی

دوره 13، شماره 3(پیاپی 54)، پاییز 1395، صفحه 1947-1954

طاهره اشراقی، اکرم عیدی، پژمان مرتضوی، احمد اصغری، سیدمحمد توانگر .


33. بررسی تاثیر مکمل غذایی ویتامین C در تخریب بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با نانواکسید روی

دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2021-2028

فاطمه دارابی‌تبار، سیدعلی‌اکبر هدایتی، امیرپرویز سلاطی، سیدحسین حسینی‌فر .


34. ارزیابی اثرات بی دردی و آرام بخشی تزریق پتیدین (مپریدین) با زایلازین هیدروکلراید در اسب

دوره 14، شماره 1(پیاپی 56)، بهار 1396، صفحه 2091-2096

مریم پویان، سیدسعید عظمایی، مهدی سخا، احمد اصغری .


35. بررسی فراوانی اشریشیاکلی‌های انتروتوکسیژنیک و انتروپاتوژنیک در شیر و فرآورده‌های شیری خام به روش دوپلکس PCR

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2167-2154

رامین ابری، ودود رضویلر، افشین جوادی، محمد آهنگرزاده‌رضایی، تقی زهرایی‌صالحی .


36. مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2231-2238

سمیه حامدی، طهورا شمالی، رضا زینعلی‌تاجانی .


37. ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2301-2310

مژگان احمدی، شهاب‌الدین صافی، پژمان مرتضوی، نوردهر رکنی .


38. مطالعه آسیب‌شناسی بافتی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی

دوره 15، شماره 1(پیاپی 60)، بهار 1397، صفحه 2383-2392

محبوبه حاجی‌قربانی، محمود احمدی‌همدانی*، الهه شهاب، سحر غفاری‌خلیق، خاطره کفشدوزان، فرزاد حیاتی، اشکان جبلی‌جوان .


39. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه دامی و انسانی با استفاده از روش ERIC-PCR و تعیین الگو حساسیت آنتی‌بیوتیکی

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2469-2478

احسان استبرقی، تقی زهرایی‌صالحی*، کیومرث امینی، محمود جمشیدیان .


40. اثرات افزودن ژل رویال به رقیق‌کننده تریس ـ زرده تخم مرغ بر فراسنجه‌های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری‌ به صورت مایع

دوره 15، شماره 3(پیاپی 62)، پاییز 1397، صفحه 2553-2560

سارا امینی، رضا معصومی،بهنام رستمی، محمدحسین شهیر .


41. ارزیابی آسیب‌شناسی بافتی نانوکامپوزیت تری کلسیم فسفات در مقایسه با نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت بر روند التیام نقیصه ایجاد شده در استخوان ران خرگوش

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2635-2644

هادی افتخاری، علیرضا جهاندیده، احمد اصغری، ابوالفضل اکبرزاده، سعید حصارکی .


42. ارزیابی اثرات داروی سلکوکسیب بر یاخته‌های تومور لنفوم موش(EL4)

دوره 16، شماره1 (پیاپی 64)، بهار 1398، صفحه 2713-2722

شهاب‌الدین صافی


43. مقایسه اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی و رزماری بر باکتری باسیلوس کواگولانس در سس کچاپ پروبیوتیک

دوره 16، شماره2 (پیاپی 65)، تابستان 1398، صفحه 2799-2806

مینا آذری‌جوقان، انوشه شریفان، حامد اهری .


44. مطالعه بیماریزایی سویه ایرانی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در کشت سلول فیبروبلاست جنین جوجه

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 11-16

رؤیا صدری؛ روزبه فلاحی؛ شهین مسعودی؛ سعید مهدوی؛ سید مهراد میر سعیدی فراهانی


45. بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 11-28

پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری


46. بررسی بافت شناسی اندام جفت گیری گاو میش نر بالغ

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 89-94

محمد علی ابراهیمی سعادتلو؛ رعنا کیهان منش


49. مطالعه هیستومورفومتریک اویدوکت شترمرغ بالغ در فصل تولیدمثل

دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 155-164

جلیل پورحاجی موتاب؛ ایرج پوستی


50. بررسی نقش آنزیم های پروتئولیتیک برخی جدای ههای متعلق به جنس آرتروبوتریس در کنترل زیستی نوزاد عفون تزای همونکوس کونتورتوس

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 167-178

دکتر بهار شمشادی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه؛ دکتر رسول زارع