تعداد مقالات: 406
401. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، زمستان 1393، صفحه 1495-1504


402. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 10، شماره 3(پیاپی 42)، پاییز 1392، صفحه 1045-1056


403. تنوع ژنتیکی آنتی ژن 2B در ایزوله‌های حیوانی اکینوکوکوس گرانولوزوس در شهر تبریز

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1207-1212

عباس شهبازی، ناهیده مظهری، اردوان قازانچایی، مجید خانمحمدی، اسماعیل فلاح .


405. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1213-1222


406. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 11، شماره 2(پیاپی 45)، تابستان 1393، صفحه 1321-1330