نویسنده = سحر حسن‌پور، منصور بیات، آرش چایچی‌نصرتی، محمود قرآن‌نویس، سیدجمال هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات پلاسما جت سرد آرگون بر مایکوتوکسین اکراتوکسین A تولید شده توسط جدایه‌های مختلف گونه‌های آسپرژیلوس نیگری

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2657-2664

سحر حسن‌پور، منصور بیات، آرش چایچی‌نصرتی، محمود قرآن‌نویس، سیدجمال هاشمی .