نویسنده = آیدین عزیزپور
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تجربی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزایH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 817-826

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ سعید چرخکار؛ رضا ممیز؛ محمدحسن حبل الورید


2. بررسی حضور آنتی بادی های سرمی ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N 2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391، صفحه 619-628

آیدین عزیزپور؛ سعید بکائی؛ نریمان شیخی؛ شهرام حبیب زاده