نویسنده = اسماعیل فلاح
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP

دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، تابستان 1392، صفحه 959-964

عباس شهبازی؛ شبنم اسفرم؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ تموچین محرمی


2. گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 759-764

امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی