نویسنده = سهراب رسولی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی آلودگی چشم ماهی کاراس به انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در رودخانه نازلوی شهرستان ارومیه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 743-748

سهراب رسولی؛ امیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ داریوش آزادیخواه؛ امین خدادادی


3. بررسی آلودگی های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 521-528

هادی امین فر؛ رضا حبیبیان؛ سیدامیرعلی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ سهراب رسولی


4. بررسی میزان آلودگی انگلی ماهیان دریاچه مارمیشو به آرگولوس فولیاسه اوس

دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، تابستان 1390، صفحه 491-496

سهراب رسولی؛ امیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ امین خدادادی


5. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان ارومیه به روش الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 115-122

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ مزدک سید مصطفایی


6. تعیین میزان آلودگی دامهای کشتاری شهرستان میاندوآب به تک یاخته سارکوسیست به روش هضمی

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 667-670

سهراب رسولی؛ مهران نصیری؛ سعید پاشائیان؛ حامد اهری