نویسنده = مهرانگیز صدوقی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیردانه گیاه جو (Hordeum vulgare L.) برتکوین بافت ریه در جنین موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 11، شماره 4(پیاپی 47)، زمستان 1393، صفحه 1429-1436

فاطمه اربابی؛ باقر مینایی‌زنگی؛ مهرانگیز صدوقی