نویسنده = ایلیاد عیسی بیگلو
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه اثرات بی دردی و ضد التهابی عصاره گیاه گل ابریشم در موش صحرائی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 675-682

ایلیاد عیسی بیگلو


5. مطالعه اثر بیهوشی ناشی از کتامین و میدازولام در تجویز زیرزبانی به صورت مجزا و توام در مدل حیوانی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 547-554

محسن علیلو؛ ایلیاد عیسی بیگلو؛ حمید میرزائی