نویسنده = معین زرگرزاده، پرویز تاجیک، منصوره موحدین، قاسم اکبری، بابک قاسمی‌پناهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کلونی‌زایی سلول‌های اسپرماتوگونی منجمد- ذوب شده بره قزل پس از هم کشتی با سلول‌های سرتولی

دوره 11، شماره 1(پیاپی 44)، بهار 1393، صفحه 1159-1166

معین زرگرزاده، پرویز تاجیک، منصوره موحدین، قاسم اکبری، بابک قاسمی‌پناهی .