نویسنده = نسیم‌سادات حسینی‌مدنی ، نرگس مورکی، سید امیرعلی انوار، حامد منوچهری، مهوش قربانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص‌های رشد و پارامترهای خونی ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

دوره 11، شماره 2(پیاپی 45)، تابستان 1393، صفحه 1291-1302

نسیم‌سادات حسینی‌مدنی ، نرگس مورکی، سید امیرعلی انوار، حامد منوچهری، مهوش قربانی .