نویسنده = ایرج سهرابی حقدوست
تعداد مقالات: 15
1. بررسی آثار پاتولوژیک و زمان ماندگاری ویروس تب برفکی در اندام های خوکچه هندی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 529-538

ایرج سهرابی حقدوست؛ محمدحسن حبل الورید؛ همایون مهروانی؛ محمد اسلام پناه؛ حسن ایزدی


2. مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، بهار 1390، صفحه 415-422

علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی


3. تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 343-350

غلامرضا عابدی چم؛ احمد اصغری؛ محمدمهدی دهقان؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ شهابالدین صافی


4. مطالعه هیستوپاتولوژیک الگوهای رایج ضایعات غیر نئوپلاستیک پوست در سگ

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 321-328

علیرضا یوسفی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ رضا صداقت


5. تاثیر بتا هیدروکسی بو تیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو به صورت in vitro

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 95-102

علی کارگری رضاپور؛ شهاب الدین صافی؛ جعفر مجیدی؛ ایرج سهرابی حقدوست


6. مطالعه آسیب شناسی بیماری لکه سفید در چهارگونه میگو در آبهای خلیج فارس

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 3-10

بنفشه غلامحسین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمد افشار نسب


7. تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 623-630

آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست


8. بررسی ارتباط هیستوپاتولوژی و الایزا در گله های مرغ مادر گوشتی دارای تیتر سرمی نسبت به متاپنوموویروس های طیور (AMPV)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 441-456

رضا گودرزی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمد جواد فراگزلو


9. مطالعه هیستوپاتولوژیک اثر دزهای مختلف ماده شیمیایی آکریل آمید بر تالاموس موش صحرایی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 471-484

کیوان جمشیدی؛ تقی الطریحی؛ ایرج سهرابی حقدوست


10. اولین گزارش از بررسی شیوع سنگ کیسه صفرادر بزهای کشتارگاههای اطراف تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 429-432

زهره خاکی؛ ایرج سهرابی حقدوست


11. بررسی میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان گلستان و تعیین هویت آنها

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 403-410

سید جمال هاشمی؛ آیت نصراللهی عمران؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ علیرضا خسروی


12. بررسی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز (IHN) به روش ایمونوهیستوشیمی در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای ایران

دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384، صفحه 157-164

عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ مهدی سلطانی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عیسی شریف پور


13. گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 57-60

حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی


14. بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 11-28

پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری


15. مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژی عفونت ناشی از آئرو موناس ورونی در ماهی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 53-56

مینا رستمی بشمن؛ ایرج سهرابی حقدوست