نویسنده = سیما مرادی
تعداد مقالات: 2
1. افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره برپایه دی اکسید تیتانیوم و تعیین میزان باقی ماندگی ذرات به روش تیتراسیون

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1549-1560

سیما مرادی؛ عباسعلی مطلبی؛ سیدامیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ حامد بهشتی هاشیرازی؛ نور دهر رکنی؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ علیرضا مختاری؛ سوگند وحید؛ هدی رحمان نیا؛ نیوشا علیمحمدی


2. آنالیز خطر میکروبی درب نوشابه‌های گازدار و بدون گاز استان تهران از لحاظ بار میکروبی و مقایسه با درپوش‌های نانو آنتی باکتریال

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 87-90

حامد اهری؛ امیرعلی انوار؛ علیرضا مختاری؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ مینا علی نواز؛ سیما مرادی