نویسنده = نریمان شیخی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی حضور آنتی بادی های سرمی ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N 2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391، صفحه 619-628

آیدین عزیزپور؛ سعید بکائی؛ نریمان شیخی؛ شهرام حبیب زاده


3. بررسی سرمی عفونت متانوموویروس پرندگان در تعدادی از گله های مرغ مادر گوشتی ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، بهار 1390، صفحه 431-438

نریمان شیخی؛ علی مسعودیان