نویسنده = عقیل تبارملاحسن
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و تعیین برخی خصوصیات ایزو فرم غالب مولکول GP96 از رده سلولی فیبرو سارکومای موش (WEHI-164)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 175-180

عقیل تبارملاحسن؛ زهیر محمدحسن؛ علی مصطفایی؛ سعید حصارکی؛ علی طراوتی