نویسنده = مرتضی ثمینی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثر کاپتوپریل و اومپرازول بر زخم دئودنوم ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 239-248

فیروزه سقایی؛ مرتضی ثمینی؛ ایرج کریمی؛ عابد کوهپایه


2. اثر ویتامین C و ملاتونین بر زخم معده ایجادشده موش‌های صحرایی کولستاتیک

دوره 7، شماره1 ( پیاپی28)، بهار 1389، صفحه 171-174

بابک رضوانجو؛ مرتضی ثمینی؛ فریبرز معیر؛ پژمان مرتضوی؛ امیرعلی صولتی


4. مطالعه اثر لیندان بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش های سوری نرمال و کلستاتیک

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 606-616

میرهادی خیاط نوری؛ مرتضی ثمینی؛ وهاب بابا پور