نویسنده = بهرام کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. جستجوی توالی (های) شبه TASH در ژنوم تیلریاهای گوسفندی ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 765-772

حمیدرضا موسویان؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی نیا؛ بهرام کاظمی؛ مژگان بنده پور؛ مهدی نام آوری؛ آمنه کوچکی


2. مقایسه دو روش هیستوپاتولوژی و Multiplex-PCR در تشخیص بیماری یرسینیوز (Yersinia ruckeri) در تعدادی از مزارع پرورشی ماهیان قزل‌آلای کشور

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 103-108

عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ محمدرضا روزبهانی؛ بهرام کاظمی