نویسنده = شهابالدین صافی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرات مقادیر مختلف ویتامین D3 بر ترمیم استخوان زند زیرین خرگوش: ارزیابی بیومکانیک و هیستوپاتولوژیک

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 343-350

غلامرضا عابدی چم؛ احمد اصغری؛ محمدمهدی دهقان؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ شهابالدین صافی