نویسنده = شاهرخ رنجبربهادری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ارتباط بین شدت آلودگی به ترماتودهای کبدی و میزان دفع تخم انگل در نشخوارکنندگان بومی شهرستان بهشهر

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 285-290

شاهرخ رنجبربهادری؛ محمدتقی ذاتی رستمی؛ صمد لطف ا لله زاده؛ بهار شمشادی


2. بررسی سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای شیری دچار سقط در شهرستان گرمسار

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 249-254

شاهرخ رنجبربهادری؛ امیرحسین متوسلیان؛ سعید بکایی؛ محمدرضا یوسفی