نویسنده = فریبا گلچین فر
تعداد مقالات: 2
1. ردیابی پاسخ پادگنی پروتئینH ویروس طاعون گاوی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 279-284

محمود حسنی؛ رسول مدنی؛ مهدی ارجمند؛ روحانی کارگر؛ فریبا گلچین فر؛ صدیقه خامه چیان


2. کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 17-24

مصطفی جعفرپور؛ هادی کیوانفر؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی