نویسنده = حسن گیلانپور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة تشریحی ماهیچه های کلوآک شترمرغ نر(نژاد آفریقای شمالی)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 29)، تابستان 1389، صفحه 207-214

محمدرضا افشارزاده؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر


2. ارزیابی کمی غده لوزالمعده بوقلمون

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 493-498

بهزاد مبینی؛ حسن گیلانپور