نویسنده = سیدعلی پوربخش
تعداد مقالات: 4
1. تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 837-846

معصومه مقامی؛ سیدعلی پوربخش؛ علیرضا همایونی مهر؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ عباس اشتری؛ محمدعلی بیات زاده


2. مطالعه تجربی گرایش بافتی جدایه ایرانی سروتیپB/ 793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه های SPF

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 733-742

پیمان بیژن زاد؛ رضا ممیز؛ محمدحسن بزرگمهری فرد؛ محمدحسن حبل الورید؛ سیدعلی پوربخش


3. جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم از مرغداری های گوشتی شهرستان قائم شهر

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 539-546

امید طیبی درازکلا؛ سیدعلی پوربخش؛ منصور بنانی؛ پیمان حجتی؛ زهرا صلاحی؛ مه زاد ارمی