نویسنده = غلامرضا عابدی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه تأثیر لیزر کمتوان نور قرمز و سبز در تسریع روند التیام برش جراحی پوست پس از بخیه نمودن در همستر

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1539-1548

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ سعید حصارکی؛ علی نصیریان؛ هادی حاجی زاده؛ نیما طغانی


2. ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و رادیولوژیکی یک روش تغییر شکل یافته درمانی آرتروپلاستی روی مفصل رانی خرگوش

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 803-810

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ رحیم علیزاده؛ امیر سلمان باقری


3. ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

دوره 9، شماره 1(پیاپی 36)، بهار 1391، صفحه 609-618

غلامرضا عابدی؛ احمد اصغری؛ رحیم علیزاده؛ سعید حصارکی؛ سپهر خاشعی


4. بررسی تغییرات سرولوژیکی و پاتولوژیکی کلیه متعاقب برداشت یک طرفی و دوطرفی آن بصورت ناقص و کامل در سگ

دوره 8، شماره 4(پیاپی 35)، زمستان 1390، صفحه 675-684

غلامرضا عابدی؛ رحیم علیزاده؛ احمد اصغری؛ علی چراغ زاده؛ محمد خوانساری


5. مطالعه اثر پیوند چادرینه آزاد و پیوند چربی سفید بر روی التیام استخوان خرگوش

دوره 8، شماره 1(پیاپی 32)، بهار 1390، صفحه 415-422

علیرضا جهاندیده؛ غلامرضا عابدی؛ علی رضایی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ عباس وشکینی