نویسنده = تقی زهرایی صالحی
تعداد مقالات: 3
2. جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی گاوداریهای استان قم

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 125-132

محمد دخیلی؛ علیرض خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علیرضا باهنر؛ اصغر زارعی