نویسنده = حمیدرضا مهاجرانی
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص و ردیابی مایکوپلاسما سینوویه از مرغداری های صنعتی بااستفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژنvlhA

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 837-846

معصومه مقامی؛ سیدعلی پوربخش؛ علیرضا همایونی مهر؛ حمیدرضا مهاجرانی؛ عباس اشتری؛ محمدعلی بیات زاده