نویسنده = هدی رحمان نیا
تعداد مقالات: 2
1. افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره برپایه دی اکسید تیتانیوم و تعیین میزان باقی ماندگی ذرات به روش تیتراسیون

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1549-1560

سیما مرادی؛ عباسعلی مطلبی؛ سیدامیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ حامد بهشتی هاشیرازی؛ نور دهر رکنی؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ علیرضا مختاری؛ سوگند وحید؛ هدی رحمان نیا؛ نیوشا علیمحمدی


2. بررسی اثرنانوذرات نقره بر زمان ماندگاری زعفران ایرانی با استفاده ازپوشش های بسته بندی نانو103/3 SNP بر خواص میکروبی و رهایش ذرات نانو به محصول نهائی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 793-803

حامد اهری؛ امیرعلی انوار؛ انعام شکری؛ منصور بیات؛ فرزاد طلاکش؛ محمد صادقی؛ هدی رحمان نیا