نویسنده = دکتر یداله اسدپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان شیوع بیماری لپتوسپیروز و سروتیپ های آن در دامهای استان گیلان

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 299-304

دکتر یداله اسدپور؛ دکتر سهیلا مرادی بیدهندی؛ دکتر ابراهیم رحیم آبادی؛ دکتر سید محمد پورسید


2. بررسی سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان به روش الیزا

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 187-192

دکتر یداله اسدپور؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر سید علی پور بخش؛ دکتر منصور بنانی؛ دکتر سعید چرخکار