نویسنده = دکتر نوردهر رکنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب اسیدهای چرب در حین تولید سوسیس ماهی کپور نقره ای غنی شده با روغن ماهی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 259-270

دکتر محمد حسین مرحمتی زاده؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر نوردهر رکنی؛ مهندس سید رسول ارشد