نویسنده = مهندس مریم برزگر
تعداد مقالات: 1
1. کرمهای انگل ماهیان تالاب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری و معرفی گونه جدید Tylodelphys clavata von Nordmann1832

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 251-258

دکتر مهدی رئیسی؛ مهندس مریم برزگر؛ دکتر کورش منوچهری؛ دکتر ابراهیم رحیمی؛ دکتر بهیار جلالی