نویسنده = بهاره محمدی نوین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر روی بر پلاکهای آترواسکلروز آئورت در موش صحرایی نر

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 41-48

پریچهر یغمایی؛ کاظم پریور؛ بهاره محمدی نوین