نویسنده = سید علی پور بخش
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فراوانی مایکوپلاسما در مخازن شیر گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان شهرکرد با دو روش کشت و PCR

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 395-402

علی شریف زاده؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی؛ سید علی پور بخش


2. تشخیص مولکولی رئو ویروسهای طیور با روشهای Nested/RT-PCR در نمونه های بافتی حاصل از گله های مشکوک به بیماری در برخی استانهای کشور

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 367-374

ناصر هرزندی؛ هادی کیوانفر؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پور بخش