کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2173-2178

امیرپرویز رضائی‌صابر .


2. گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 759-764

امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی


3. تعیین طول دوره آبستنی و برخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه تبریز

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 193-198

دکتررضا وجدی؛ دکتر صمد مسافری؛ دکتر مجید ابراهیمی حامد


4. بررسی وضعیت شیر گاو به باکتری Mycobacterium avium paratuberculosis با روش کشت و PCR در منطقه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 297-310

یونس انزابی؛ عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ محمد اصغرزاده