کلیدواژه‌ها = کبد
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه آسیب‌شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2487-2496

شیلا امیدظهیر*، رقیه خدابنده‌لو، فاطمه کاردل، فاطمه علمی .


3. بررسی آلودگی های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 521-528

هادی امین فر؛ رضا حبیبیان؛ سیدامیرعلی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ سهراب رسولی


4. گزارش کارسینوم مجاری صفراوی ذر یک راس گوسفند

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 671-673

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده


5. تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 385-394

ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی