کلیدواژه‌ها = آسیب شناسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ضایعات آسیب‌شناسی نای در موارد مصرف همزمان واکسن 120H و 91/4 برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2685-2690

میلاد محمدی،مجیدغلامی‌آهنگران،عزت‌اله فتحی‌هفشجانی .


2. آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2325-2333

رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .


3. مطالعه آسیب‌شناسی و مولکولی سندروم ویروس تورا (Taura Syndrome Virus) در میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، تابستان 1390، صفحه 459-465

محمد افشارنسب؛ سیدعباس عارف زاده؛ سیدرضا مرتضایی؛ عقیل دشتیان نسب؛ الهام جرفی


4. مطالعه آسیب شناسی پوسیدگس باله دمی مولدین ماهی آزاد دریای خزر در مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید باهنر کلاردشت

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 81-88

علیرضا گلچین منشادی؛ عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ محمد عابدی


5. یررسی ریخت شناسی و عوارض آسیب شناسی انگلهای میکسوبولوس آبشش و عضله در 5 گونه از باربوس ماهیان رودخانه کارون

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 645-654

مهدی چوبچیان؛ محمود معصومیان؛ بهیار حلالی


6. مطالعه پاتولوژیک پنومونی بینابینی در گوسفندان کشتاری استان تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 513-518

فرهنگ ساسانی؛ امیر علی رئیسی؛ مهدی مقدم