کلیدواژه‌ها = جنین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تکوینی پرز شیمیایی زبان در جنین شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 16، شماره2 (پیاپی 65)، تابستان 1398، صفحه 2813-2818

الهام صالحی، ایرج پوستی، مجید مروتیشریفآباد .


2. رشد تکوینی کام نرم در جنین شتر یک کوهانه

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 365-370

مجید مروتی شریف آباد؛ بیژن رادمهر؛ حسن گیلان پور؛ ایرج پوستی