کلیدواژه‌ها = گاو شیری
تعداد مقالات: 7
2. بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول‌های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2507-2514

پویا دینی، مهران فرهودی‌مقدم*، محمد هاشم‌فاضلی، قاسم اکبری .


4. شناسایی مولکولی استرپتوکوکوس یوبریس از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی با روش PCR

دوره 13، شماره 4(پیاپی 55)، زمستان 1395، صفحه 2051-2056

سیدرضا عمادی، پرویز تاجیک، محمود بلورچی، محمدامین اسلامپور .


5. بررسی میزان شیوع عفونت‌های مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان

دوره 12، شماره 4(پیاپی 51)، زمستان 1394، صفحه 1759-1764

افشین رئوفی، پرهام متقیان، امید مددگار، آریا بدیعی .


6. تأثیر غلظت‌های مختلف استرادیول پیش تخمک گذاری بر روی درصد آبستنی در گاوهای شیری همزمان شده

دوره 8، شماره 2(پیاپی 33)، تابستان 1390، صفحه 467-474

قاسم اکبری؛ محمود بلورچی؛ پرویز هورشتی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ پرویز تاجیک؛ رحمت اکبری