کلیدواژه‌ها = گاو
تعداد مقالات: 13
1. اپیدمیولوژی مولکولی سوش‌های مایکوپلاسما بویس جدا شده از عفونت‌های ورم پستان بالینی در گاو

دوره 15، شماره 2(پیاپی 61)، تابستان 1397، صفحه 2497-2506

محسن ایمان‌‌دار، سیدعلی پوربخش*، محمود جمشیدیان، تقی زهرایی‌صالحی .


2. ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمایی سرمی کبد در تشخیص گاوهای مبتلا به کلانژیت و کلانژیوهپاتیت

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2301-2310

مژگان احمدی، شهاب‌الدین صافی، پژمان مرتضوی، نوردهر رکنی .


3. بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2239-2246

ارکیده حیدرنژاد، شهاب‌الدین صافی، نادر مصوری، روح‌اله کشاورز .


4. بررسی آلودگی به سرب در شیر گاوهای مناطق مختلف تبریز به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2173-2178

امیرپرویز رضائی‌صابر .


5. گزارش آلودگی توأم یک رأس گاو نژاد هولشتاین با تیلریا آنولاتا و بابزیا بایژمینا در یکی از گاوداری های سنتی شهرستان تبریز

دوره 9، شماره 3(پیاپی 38)، پاییز 1391، صفحه 759-764

امیررضا جوادی ممقانی؛ عباس شهبازی؛ اسماعیل فلاح؛ مجید خانمحمدی؛ احمد نعمت اللهی؛ جواد اشرفی هلان؛ مجید فرتاش وند؛ محمود محامی اسکوئی


6. تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 661-664

ابراهیم رحیمی؛ عباس دوستی؛ سید رضا حسینی؛ مجید همایونی؛ رحمان عبدی زاده


7. بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد سرطان سلول های سنگفرشی واژن گاو

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 657-660

سعید حصارکی؛ علیرضا عزیزی سراجی


9. بررسی فراوانی کراتوکونژنکتیویت عفونی ناشی از موراکسلابوویس در گاو

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 371-376

شاهین نکوئی؛ افشین رئوفی؛ مهدی سخا؛ حسن ممتاز


10. بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از اورام پستان دامداری‌های اطراف تهران

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 109-114

بابک خرمیان طوسی؛ محمد ایمان عینی؛ محمود بلورچی؛ محمدامین اسلامپور؛ امیر نیاسری نسلجی؛ مرضیه علی قلی؛ عباس برین؛ سعید ستاری؛ پرویز هوشتی


11. بررسی عوامل باکتریایی و قارچی سقط جنین در گاوهای بومی منطقه رشت

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 71-75

رحیم ابراهیم آبادی؛ یدالله اسدپور؛ پیمان سایه بان؛ سید محمد پورسید؛ طاهره میرقشینی


12. تعیین ارزش تشخیصی آمیلوئید A و هاپتوگلوبین سرم وشیر در ورم پستان تحت بالینی گاو

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 623-630

آمنه خوشوقتی؛ شهاب الدین صافی؛ سید رضا جعفرزاده؛ ایرج سهرابی حقدوست


13. تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1385، صفحه 385-394

ابراهیم رحیمی؛ نوردهر رکنی؛ مهرداد قوامی؛ عبدالحمد حسنی طباطبائی