کلیدواژه‌ها = توکسوپلاسموز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان ارومیه به روش الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

دوره 6، شماره4 (پیاپی27)، زمستان 1388، صفحه 115-122

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ مزدک سید مصطفایی