کلیدواژه‌ها = زعفران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرنانوذرات نقره بر زمان ماندگاری زعفران ایرانی با استفاده ازپوشش های بسته بندی نانو103/3 SNP بر خواص میکروبی و رهایش ذرات نانو به محصول نهائی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 793-803

حامد اهری؛ امیرعلی انوار؛ انعام شکری؛ منصور بیات؛ فرزاد طلاکش؛ محمد صادقی؛ هدی رحمان نیا