کلیدواژه‌ها = گوسفند
تعداد مقالات: 17
2. آسیب شناسی و فراوانی نماتود پارابرونما اسکریابینی در نشخوارکنندگان کوچک استان کرمان

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2325-2333

رضا خیراندیش، محمدحسین رادفر، شهرزاد عزیزی، امین مثنوی‌پور .


3. دینامیک میان کنش اسپرم گوسفند با پلاسمید حاوی ژن لیزوزیم انسانی در انتقال ژن به واسطه اسپرم

دوره 11، شماره 3(پیاپی 46 )، پاییز 1393، صفحه 1331-1344

خسرو حسینی پژوه، پرویز تاجیک ، مرتضی کریمی پور .


4. بررسی آلودگی های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه

دوره 8، شماره 3(پیاپی 34)، پاییز 1390، صفحه 521-528

هادی امین فر؛ رضا حبیبیان؛ سیدامیرعلی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست؛ سهراب رسولی


5. اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 377-380

مهرداد یادگاری دهکردی؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ افشین رئوفی؛ فاطمه عباسیان


6. شناسایی گونه های گونژیلونما و ضایعات آسیب شناسی آن در مری گوسفندهای کشتارگاه شهرستان بابل

دوره 7، شماره 3(پیاپی 30)، پاییز 1389، صفحه 329-332

محمدرضا یوسفی؛ سیدمحمد حسینی؛ محدثه ابوحسینی طبری؛ شیلا امیدظهیر؛ مهدی جعفرزاده


7. مقایسه فراهمی زیستی سوسپانسیون کلوزانتل تولید شده در ایران با نمونه معتبر خارجی در گوسفند

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 237-246

دکترلیلا محمدیار؛ دکتر حمیدرضا اشراقی؛ دکترمرتضی ثمینی؛ دکترعلیرضا مرتضوی


9. گزارش کارسینوم مجاری صفراوی ذر یک راس گوسفند

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 671-673

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده


10. بررسی سرولوژیک بیماری بوردر در شهرستان سنندج

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 661-666

شاهین فکور؛ فرهید همت زاده


11. مطالعه مورفومتریک لوزالمعده در گوسفند

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 519-524

بهزاد مبینی


12. مطالعه بافت شناسی و فرا ساختاری منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 457-470

داریوش مهاجری؛ علی رضایی


13. مطالعه پاتولوژیک پنومونی بینابینی در گوسفندان کشتاری استان تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 513-518

فرهنگ ساسانی؛ امیر علی رئیسی؛ مهدی مقدم


14. بررسی ضایعات پاتولوژیک منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند و بز در کشتارگاه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 283-296

داریوش مهاجری؛ پژمان مرتضوی


15. بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 317-322

علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی


17. بررسی فراوانی بیماری لمفادنیت پنیری وتعیین عوامل باکتریایی آن درگوسفندان ذبح شده درکشتارگاه صنعتی اصفهان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، بهار 1384، صفحه 45-52

امیر شاکریان؛ سیدشهرام شکرفروش؛ علی شریف زاده؛ محمد کیوان منش