کلیدواژه‌ها = قلب
تعداد مقالات: 2
2. اولتراسونوگرافی بطن چپ قلب در گوسفند

دوره 7، شماره 4(پیاپی 31)، زمستان 1389، صفحه 377-380

مهرداد یادگاری دهکردی؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ افشین رئوفی؛ فاطمه عباسیان