کلیدواژه‌ها = بیماری یون
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شیوع سرمی فرم تحت بالینی بیماری یون در گاوداری‌های شیری استان تهران با استفاده از آزمون الایزای جذبی

دوره 14، شماره 3(پیاپی 58)، پاییز 1396، صفحه 2239-2246

ارکیده حیدرنژاد، شهاب‌الدین صافی، نادر مصوری، روح‌اله کشاورز .


3. بررسی وضعیت شیر گاو به باکتری Mycobacterium avium paratuberculosis با روش کشت و PCR در منطقه تبریز

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 297-310

یونس انزابی؛ عبدالمحمد حسنی طباطبائی؛ محمد اصغرزاده


4. بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، زمستان 1384، صفحه 317-322

علی شریف زاده؛ حسن ممتاز؛ فرهید همت زاده؛ هومن سنجابی