کلیدواژه‌ها = بیهوشی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر کلونیدین خوراکی بر بیهوشی حاصل از تزریق عضلانی کتامین هیدروکلراید در خرگوش سفید نیوزلندی

دوره 14، شماره 2(پیاپی 57)، تابستان 1396، صفحه 2179-2188

سیاوش صحت‌کاشانی، سروش محیط‌مافی .


3. تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای کلینیکی بیهوشی حاصل از تیوپنتال سدیم در سگ نر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 847-856

مهدیه رئیس زاده؛ حمید رجائیان؛ حمیدرضا فتاحیان