کلیدواژه‌ها = گل ابریشم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات بی دردی و ضد التهابی عصاره گیاه گل ابریشم در موش صحرائی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 37)، تابستان 1391، صفحه 675-682

ایلیاد عیسی بیگلو