کلیدواژه‌ها = ویروس آنفلوانزایH9N2 ورنیتوباکتریوم رینوتراکئال
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی عفونت همزمان ویروس آنفلوانزایH9N2 و باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه های SPF

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، زمستان 1391، صفحه 817-826

آیدین عزیزپور؛ حسین گودرزی؛ سعید چرخکار؛ رضا ممیز؛ محمدحسن حبل الورید