کلیدواژه‌ها = اسب عرب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زخم معده در اسب عرب به روش آندوسکوپی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1386، صفحه 289-298

دکترعلی حسن پور؛ دکتر محمد قلی نادعلیان؛ دکتر محمد رضا مخبر دزفولی


2. تعیین طول دوره آبستنی و برخی عوامل موثر بر آن در مادیانهای عرب ایرانی منطقه تبریز

دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1386، صفحه 193-198

دکتررضا وجدی؛ دکتر صمد مسافری؛ دکتر مجید ابراهیمی حامد