کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اویداکت در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)

دوره 15، شماره4 (پیاپی 63)، زمستان 1397، صفحه 2645-2656

جلیل پورحاجی موتاب، سید رشید هاشمی، عباس علائی نوین .


2. مطالعه آناتومیکی و هیستومورفومتری زبان و پاپیلاهای آن در جوجه تیغی (Hemiechinus Auritus)

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 59)، زمستان 1396، صفحه 2311-2316

محمدرضا پریانی، علیرضا رجبی، سمیه حامدی .


3. بررسی بافت شناسی اندام جفت گیری گاو میش نر بالغ

دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1386، صفحه 89-94

محمد علی ابراهیمی سعادتلو؛ رعنا کیهان منش


4. مطالعه بافت شناسی و فرا ساختاری منطقه قشری غده فوق کلیه گوسفند

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 457-470

داریوش مهاجری؛ علی رضایی