کلیدواژه‌ها = پروتئین F و RT-PCR
تعداد مقالات: 1
1. کلونینگ ژن پروتئین F ویروس نیوکاسل و تعیین توالی آن

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 17-24

مصطفی جعفرپور؛ هادی کیوانفر؛ رسول مدنی؛ فریبا گلچین فر؛ تارا امامی