کلیدواژه‌ها = شیر خام
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه دو روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و کشت استاندارد برای تشخیص سالمونلا در شیر خام

دوره 12، شماره 1(پیاپی 48)، بهار 1394، صفحه 1509-1516

مجتبی بنیادیان؛ تقی زهرایی صالحی؛ امیر مهربانی


4. سنجش آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو و مقایسه آن با جیره غذایی و نوع دامداری در شهرستان بابل

دوره 4، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1386، صفحه 49-55

علیرض خسروی؛ عیسی غلامپور عزیزی؛ سید جمال هاشمی؛ سید علی اصغر سفیدگر؛ حسن عظیمی؛ مهدی نوروزی