کلیدواژه‌ها = روش هضمی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان آلودگی دامهای کشتاری شهرستان میاندوآب به تک یاخته سارکوسیست به روش هضمی

دوره 3، شماره 4(پیاپی15)، زمستان 1385، صفحه 667-670

سهراب رسولی؛ مهران نصیری؛ سعید پاشائیان؛ حامد اهری