کلیدواژه‌ها = رنگ آمیزی نقره ای
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هیستوپاتولوژیک اثر دزهای مختلف ماده شیمیایی آکریل آمید بر تالاموس موش صحرایی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1385، صفحه 471-484

کیوان جمشیدی؛ تقی الطریحی؛ ایرج سهرابی حقدوست